Ringkonnakohus: Endine ostujuht teadis petuskeemist ja tema teadmise saab omistada Tartu Millile

29. August 2023
Tartu Ringkonnakohus

Tartu Ringkonnakohus tühistas täna Tartu Halduskohtu 2020. aasta 15. juunil tehtud otsuse ning tegi uue otsuse, millega jättis rahuldamata Tartu Milli kaebuse Maksu- ja Tolliameti (MTA) maksuotsuse tühistamiseks.

Maksuotsusega jäeti rahuldamata Tartu Milli 2013. aasta septembris esitatud käibemaksu tagastusnõue summas 1 093 425,60 eurot ja tagastusnõude täitmise taotlus summas 1 093 000 eurot ning kohustati Tartu Milli tasuma riigile käibemaksu 140 335 eurot.

Maksuotsuse põhjal osales Tartu Milli endine ostujuht aastatel 2012–2013 petuskeemis, kus kolme osaühingu juhid ja nendega seotud inimesed esitasid Tartu Millile võltsarveid teravilja ning rapsi müügi kohta, jättes riigile käibemaksu tasumata. Tartu Mill deklareeris omakorda võltsarvete alusel sisendkäibemaksu, millest tekkis MTA hinnangul ligemale 1,23 miljoni euro suurune käibemaksuvõlg.

Tartu Ringkonnakohus pidas maksuhalduri kogutud tõendeid piisavaks järeldamaks, et Tartu Milli endine ostujuht teadis petuskeemis osalenud äriühingutega tehtud tehingute näilikkusest ning sellest, et käibemaksu riigile ei tasuta. Ringkonnakohus asus seisukohale, et endise ostujuhi teadmine tuleb omistada Tartu Millile. „Äriühingu ostujuhi tööülesannete puhul tuleb mõistlikult eeldada, et ta teavitab äriühingu juhatust olulistest asjaoludest, näiteks kui tehinguid ei tehta arvetel näidatud äriühingutega,“ selgitas kohus.

Ringkonnakohus leidis, et kuna maksuhalduri poolt kogutud tõendid näilike tehingute ja ostujuhi teadmise kohta olid kaalukad, läks vastupidise tõendamiskoormus üle Tartu Millile. Kuna Tartu Millil ei õnnestunud kohtumenetluses tõendada, et mõni tehing arvetel näidatud poolte vahel siiski toimus, jäi maksuotsus tervikuna jõusse.

Otsuse peale võib esitada kassatsioonkaebuse otse Riigikohtule 30 päeva jooksul otsuse avalikult teatavakstegemise päevast arvates.