Huvitavat kohtutest

Eesti kohtud numbrites

9 kohut

 • 4 maakohut
 • 2 halduskohut
 • 2 ringkonnakoht
 • Riigikohus

242 (ajutiselt 243) kohtunikukohta

 • 153 maakohtunikku
 • 25 halduskohtunikku
 • 46 ringkonnakohtunikku
 • 19 riigikohtunikku

Kohtunike sooline jaotus:

 • 65% naisi
 • 35% mehi

sooline_jaotus

Kohtuniku keskmine vanus on 49 aastat.

Kokku töötab kohtutes üle 900 töötajat

Aastas lahendatakse umbes:

 • 33 000 tsiviilasja
 • 23 000 süüasja
 • 3500 haldusasja