Naine mõisteti elukaaslase tapmises õigeks

30. May 2018
Kristi Kirsberg

Harju Maakohus mõistis täna 53-aastase naise talle esitatud süüdistuses KarS § 113 lg 1 järgi õigeks ja vabastas ta kohtusaalis vahi alt.

Kohus märkis, et süüdistatava süü tõendamist ei leidnud.
Kohus selgitas, et kõik kõrvaldamata kahtlused tuleb üldreeglina tõlgendada süüdistatava kasuks, kuid sellest on põhjust mööda minna Riigikohtu lahendi põhiselt vaid juhul, kui näiteks süüdistatav on tahtlikult muutnud olustikku, koristanud sündmuskohta jne. Antud juhul hävinesid kuriteo jäljed ning ei kogutud vahetult tõendeid mitme erineva ametkonna tegevusetuse tõttu, mitte aga süüdistatava süül. Sündmuskohale saabus kiirabi, kes ei tuvastanud, et isik on tapetud, vaid märkis, et surma põhjus on teadmata ja ei kutsunud sündmuskohale politseid. Hädaabisse tehtud kõnele, milles teavitati, et toimunud on tapmine, ei reageeritud ja politsei kohale ei tulnud. Perearst, vaatamata sellele et surma põhjus oli teadmata, ei määranud surnukehale lahangut ning tapetu jõudis krematooriumisse. Kohtueelsel uurimisel ei kontrollitud ühtegi süüdistatava väidet. Prokurör märkis, et tõendiks on verepritse süüdistatava särgil. Samas ei ole kindlaks tehtud, kelle veri särgil on. Kuna korterist leitud padjapüürilt tuvastati ka süüdistatava poja verd, ei saa välistada, et tegemist ei ole üldse tapetu verega. Kohtueelne uurimine on olnud ühekülgne ja puudulik ning puudusi kõrvaldada ei õnnestunud.

Kohus tegi esildised kolmele ametkonnale (Tallinna Kiirabi, Põhja prefektuur ja Terviseamet), vältimaks analoogseid situatsioone tulevikus.

Süüdistuse kohaselt lõi 53-aastane kriminaalkorras karistamata naine Tallinnas Valdeku tänaval asuvas korteris tahtlikult oma 44-aastasele elukaaslasele noaga kaela unearteri piirkonda põhjustades oma tegevusega elukaaslasele eluohtliku tervisekahjustuse ehk torke-lõikehaava kaelal vasakul pool vasaku unearteri vigastusega, mille tõttu saabus surm. Süüdistatav end süüdi ei tunnistanud.

Otsus ei ole jõustunud ja apellatsiooni on võimalik esitada 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav.