Kohus ei vabastanud Herman Simmi ennetähtaegselt vangistusest

20. June 2018
Kristi Kirsberg

Tartu Maakohus ei vabastanud eilse määrusega riigireetmises süüdi mõistetud Herman Simmi (71) tingimisi enne tähtaja lõppemist talle mõistetud vangistusest.

Kohus leidis, et vaatamata mitmetele positiivsetele asjaoludele ei ole Simmi ennetähtaegne vabastamine jätkuvalt võimalik eelkõige toimepandud kuriteo asjaolude tõttu ja sellest tulenevast süü suurusest.

Simm pani toime kuriteo, mis ei olnud ühekordne, hetkeemotsioonile tuginenud käitumine, vaid süsteemne, enam kui 10 aasta jooksul toimunud korduv Eesti Vabariigi julgeolekut kahjustav tegevus. Kohtu hinnangul suurendas Herman Simmi teo ebaõigust veelgi asjaolu, et ta töötas mitmetel olulistel ametikohtadel, mis eeldas tema lojaalsust riigile ja tema suhtes oli tavapärasest kõrgem usaldus, mida ta rikkus.

Kuigi Simm on väljendanud kahetsust ja häbi, üritab ta jätkuvalt näidata ennast ohvrina ja õigustab enda käitumist asjaoluga, justkui puudunuks riigil institutsioon, kes oleks suutnud kuriteost keeldumise korral teda ja tema perekonda kaitsta. Kohtu hinnangul on küsitav, kas karistus on pärast ligi 10-aastast vangistust oma eesmärgi täitnud, kui kinnipeetaval on arusaam, et tema enda otsustest ei sõltu midagi kuriteo toimepanemise ärahoidmiseks.

Kohus märkis veel, et vangistusest ennetähtaegselt vabastamisel tuleb arvestada ka ühiskonna arusaamadega õiglasest karistusest ja sellest, et raskete tagajärgedega kuriteod on rangelt hukkamõistu väärivad. Kohtu hinnangul ei vastaks Simmi ennetähtaegne vabastamine ühiskonna õiglustundele.

Simmi ennetähtaegset vabastamist toetas Tartu vangla, kuid ei toetanud prokurör.

Simm on oma vangistusest praeguseks ära kandnud enam kui kaks kolmandikku, mistõttu on tal seaduse järgi formaalselt võimalik karistuse kandmisest vabaneda.

Simm tunnistati Harju maakohtu 25. veebruari 2009 otsusega süüdi riigireetmises ja asutusesisese teabe edastamises ning talle mõisteti 12 aasta ja kuue kuu pikkune vangistus. Simmi karistusaeg algas 19. septembril 2008 ja lõppeb 18. märtsil 2021.

Kohtumäärus on vaidlustatav 15 päeva jooksul selle kättesaamisest.