Kohtunik Andres Suik: Kas Eesti kõrgeim kohus on Euroopa Kohus?

22. February 2019
Kristi Kirsberg

Harju maakohtu kohtunik Andres Suik kirjutab tänases Eesti Rahvusringhäällingu portaalis, miks pole Eesti kui iseseisva riigi kõrgeim kohus Euroopa Kohus. Muuhulgas toob ta esile: "EL-i institutsioonid ei asenda liikmesriikide institutsioone. Kusjuures rahvusvaheliste lepingute prioriteet siseriikliku õiguse suhtes on tavapärane, kuid see ei võta riikidelt ära nende iseseisvust."

Arvamuslugu saab lugeda siit.