Kohus mõistis lapse raha omastamise eest emale üldkasulikku tööd

20. June 2019
Anneli Vilu

Kohus mõistis lapse raha omastamise eest emale üldkasulikku tööd

Pärnu Maakohus mõistis 48- aastase naise süüdi oma tütre vara omastamises ja mõistis karistuseks 90 tundi üldkasulikku tööd. Töö tegemise ajaks määras kohus 6 kuud, mil naine on allutatud ka kriminaalhooldaja järelevalvele.

Süüdimõistetud ema taotles piiratud teovõimega tütre 18-aastaseks saamisel kohtult tütre üle eestkoste seadmist. Kohus määras ema eestkostjaks augustis 2018.a. Sama aasta septembris võttis ema tütre pangakaarti kasutades tema arvelt kahel korral sularaha kogusummas 660 eurot. Menetluse käigus tehti kindlaks, et raha kasutas ema enda tarbeks ostes alkoholi ja tubakatooteid. Osa raha peitis ema ära seda hiljem üles leidmata.

Eestkostetava poolõde teatas kohalikule omavalitsusele, et praegune eestkostja ei ole võimeline oma kohustusi täitma kuna kasutab eestkostetava raha omakasu eesmärkidel. Põhilise põhjusena tõi ta välja ema liigse alkoholi tarvitamise. Eestkoste järelvalveasjas ilmsiks tulnud asjaolude kohta esitas Pärnu Maakohus Politsei- ja Piirivalveametile kuriteokaebuse. 2018.a detsembris vabastas kohus ema eestkoste ametist.

Kohus mõistis emalt välja tsiviilhagi tütrelt äravõetud summa ulatuses. Samuti peab ema tasuma menetluskulud kogusummas 465 eurot.

Kokku on Pärnu Maakohus teinud 2019.a algusest politseile 4 kuriteoteadet eestkoste järelevalveasjades ilmsiks tulnud asjaolude pinnalt kriminaalmenetluste algatamiseks. Koosseisudelt on kõigil juhtudel tegemist olnud vara omastamise kahtlusega, millele ühel juhul lisandus ka kohtule esitatud dokumentide võltsimine.

Kohtuotsus on jõustunud.