Kohus määras 64-aastasele mehele karistuseks 30 päeva aresti

14. August 2019
Kristi Kirsberg

Täna tunnistas Pärnu Maakohus süüdi meesterahva, kellel oli alkoholijoove ning samuti puudus isikul mootorsõiduki juhtimisõigus, mis oli äravõetud eelneva karistusena ning mootorsõiduk oli kehtestatud korras ümber registreerimata, läbimata oli korraline tehnoülevaatus ning puudus liikluskindlustus. Kohus mõistis talle karistuseks 30 ööpäeva aresti, lisaks konfiskeeris kohus mehele kuulnud sõiduauto Audi 80.

Meesterahvas tabati mootorsõiduki roolist joobes eile õhtul Pärnu linnas Mai tänaval. Kohtuistungil isik selgitas, et oli teel Tartu vanglasse, kuhu ta pidi ilmuma karistust kandma, kuna ta ei täitnud kriminaalhooldustingimusi.

Isikule pöörati karistus täitmiseks Pärnu Maakohtu 15. juuli 2019 kohtumäärusega, mil rahuldati kriminaalhooldaja ettekanne ja täimisele kuulus 3 kuud ja 28 päeva vangistust, samuti määratud muuhulgas joobes juhtimise eest kriminaalkorras.

Menetlusaluselt isikult samuti mõisteti välja auto teisaldustasu summas 54 eurot.

Kohtuotsus pole jõustunud.