Kohus mõistis Tartu Ülikoolilt Martin Halliku kasuks hüvitisena välja 90 568 eurot

4. September 2019
Anneli Vilu

Kohus mõistis Tartu Ülikoolilt Martin Halliku kasuks hüvitisena välja 90 568 eurot

Tartu maakohus rahuldas osaliselt Tartu Ülikooli raamatukogu endise direktor Martin Halliku hagi Tartu Ülikooli vastu töövaidluses ja mõistis ülikoolilt Halliku kasuks välja hüvitise 90 568 eurot.

Kohus tuvastas, et Tartu Ülikooli ülesütlemisavaldus Martin Hallikuga sõlmitud töölepingu lõpetamiseks on tühine ja lõpetas töölepingu töölepingu seaduse § 107 lg 2 alusel alates 29.08.2018.

Kohus leidis, et töölepingu lõpetamine erakorralise ülesütlemisavaldusega ilma hoiatuseta ei ole praegusel juhul kohane meede ning lepingu ülesütlemine on hoiatuse puudumise tõttu tühine. Kohtu hinnangul oleks olnud piisav tähelepanu juhtimine käitumise ebasobivusele ning et ülikool oleks saanud lepingu lõpetamist kaaluda juhul, kui M. Hallikut oleks hoiatatud, et tema käitumine toob kaasa lepingu lõpetamise ning M.Halliku käitumine oleks sellest hoolimata kordunud.

Lisaks mõistis kohus tehtud otsusega Tartu Ülikoolilt Martin Halliku kasuks välja hüvitise summas 90 568 eurot (bruto). Summast 30 568 eurot moodustab saamata jäänud töötasu ning 60 000 eurot mittevaralise kahju hüvitis.

Kohus möönab, et praeguseks puudub kohtupraktika sellises ulatuses kahjuhüvitiste väljamõistmiseks ning mittevaralise kahju summa võib tunduda liialt suur. Samas tuleb hüvitamisel lähtuda sellest, et lepingu lõpetamise aluse valik ning selle avalikustamine tähendab arusaadavalt hageja maine hävitamist ja tema karjäärivõimaluste rikkumist aastateks, kui mitte pikemaks ajaks. Kohtu hinnangul puudus Tartu Ülikoolil kohustus ja vajadus avaldada infot M. Hallikuga sõlmitud töölepingu lõpetamise fakti ja aluste kohta avalikkusele pressiteatena.

Tegemist on jõustumata kohtuotsusega. Tartu Ringkonnakohtule on apellatsioon võimalik esitada 30 päeva jooksul.