Majandusaasta aruanded on esitanud 71% aruandekohustuslastest

30. November 2020
Annett Kreitsman

Majandusaasta aruanded 2019. aasta kohta on 20. novembri seisuga esitanud 71% aruandekohustuslastest, neist 68% tegid seda määratud tähtajaks. Sel nädalal saadab äriregister koostöös Maksu- ja Tolliametiga kirjaliku teavituse neile, kel kohustus veel jätkuvalt täitmata.

"Täname kõiki, kes on majandusaasta aruanded tähtajaks esitanud," ütles Tartu Maakohtu registriosakonna juhataja Aivar Vimberg. "Tuletame meelde, et aruande esitamine on seadusest tulenev kohustus ning see tuleb esitada ka juhul, kui majandustegevust ei ole toimunud," tõi Vimberg välja.

Alates sellest aastast teeb Tartu Maakohtu registriosakond tõhusamat järelvalvet majandusaasta aruannete esitamata jätmise kontrollimisel. Aruande esitamise kohustuse õigeaegselt täitmata jätmisel kaasneb järelvalvemenetlus, mis võib kaasa tuua juhatuse liikmete või äriühingu trahvimise. "Vältimaks selliseid ebamugavaid olukordi kutsume üles aruanded esitama esimesel võimalusel elektrooniliselt ettevõtjaportaalis või notari vahendusel," lisas Vimberg.

Tuletamaks meelde aruande esitamise kohustust, saadab äriregister koostöös Maksu- ja Tolliametiga kirjaliku teavituse neile, kel see veel täitmata on. Nädala jooksul saadetakse välja 61 756 kirja, neist esimesed 10 000 täna. Juhendi, kuidas majandusaasta aruanne esitada, leiab aadressilt https://abiinfo.rik.ee/.

Kõik äriühingud ja mittetulundusühingud ning sihtasutused, kelle 2019. aasta majandusaasta aruanne on esitamata ehk kellel oli algselt kohustus esitada majandusaasta aruanne ajavahemikul 12. märts - 31. august 2020, peavad oma majandusaasta aruande esitama elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu või notari vahendusel. Majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul, kui majandustegevust ei ole toimunud.

Majandusaasta aruannete õigeaegselt esitamise tähtaeg oli tänavu seatud 31. oktoobriks. Puhkepäevale järgnevaks tööpäevaks, 2. novembriks 2020, esitas majandusaasta aruande 68% aruandekohustuslastest.