Signe Univer

konsultant

Õigusteenistus

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Tallinna Halduskohus
Telefon
447 9565
E-post
@email
Eriala
jurist
Kraad
Kesk ja kõrgh vahep