Tööle kandideerimise lisad

Kohtujuristi konkursi ankeet

Isikuandmete töötlemine värbamisel

Tallinna kohtud

Harju Maakohtu kohtujuristi konkursi läbiviimise kord

Tartu kohtud

Tartu Maakohtu kohtujuristi konkursi läbiviimise kord

Tartu Maakohtu kohtujuristi konkursil kandideerimise isikuandmete ankeet

Tartu Maakohtu kohtunikuabi konkursi läbiviimise kord

Tartu Halduskohtu kohtujuristi konkursi läbiviimise kord

Tartu Halduskohtu kohtujuristi konkursil kandideerimise isikuandmete ankeet

Tartu Ringkonnakohtu kohtujuristi konkursi läbiviimise kord

Tartu Ringkonnakohtu kohtujuristi konkursil kandideerimise isikuandmete ankeet

Viru Maakohus

Viru Maakohtu kohtujuristi konkursi läbiviimise kord

Viru Maakohtu kohtujuristi konkursi ankeet

Pärnu Maakohus

Pärnu Maakohtu kohtujuristi konkursi läbiviimise kord