Saale Jans

eestkoste järelvalve spetsialist

tsiviilvaldkond

Õigusteenistus

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Harju Maakohus
Telefon
620 0100
E-post
@email
Eriala
antropoloogia
Kraad
Kõrgharidus