Adeline Nadarjan

kohtujurist

Õigusteenistus

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Tallinna Halduskohus
Telefon
628 2701
E-post
@email
Eriala
õigusteadus
Kraad
Kõrgharidus