Teenistussuhe peatunud

vanemkohtujurist

tsiviilvaldkond

Õigusteenistus

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Harju Maakohus