Teenistussuhe peatunud

kohtujurist

tsiviilõiguse valdkond

Õigusteenistus

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Harju Maakohus