Teenistussuhe peatunud

kohtunik

Tsiviilkolleegium

Kohtunikud

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Tartu Ringkonnakohus

Info
tsiviilkolleegiumi sekretär Annika Pärn