Teenistussuhe peatunud

kohtujurist

tsiviilvaldkond

Õigusteenistus

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Harju Maakohus