Teenistussuhe peatunud

kohtujurist

Õigusteenistus

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Tallinna Halduskohus