Ege Pilme

kohtujurist

tsiviilvaldkond

Õigusteenistus

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Harju Maakohus
Telefon
620 0100
E-post
@email
Eriala
Õigusteadus
Kraad
Kõrgharidus