Dokumendid ja vormid

Otsingutulemuste nägemiseks vali märksõna(d) ja/või kasuta tekstipõhist otsingut.
Filtreeri märksõna abil
Kohus
Kohtute dokumendid
Menetluse liik
Kohtusse pöördujale
Lühikirjeldus
Taotluses tuleb märkida selle esitamise kuupäev, kohtu nimi, kuhu taotlus esitatakse ning samuti asja menetleva kohtuniku nimi ja kohtuasja number. Samuti andmed tunnistaja, istungi, töötasu, sõidukulu ja muude võimalike kulude kohta. Lisada tuleb ka tõendid. Täpsem selgitus, kuidas taotlust täita, on dokumendi lõpus.
Failid
tunnistajatasu_ja_tunnistaja_kulude_huvitamise_taotlus.rtf
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Halduskohtumenetlus, Kriminaalmenetlus, Tsiviilkohtumenetlus
Lühikirjeldus
Võlgade ümberkujundamise avalduse, varanimekirja, võlanimekirja ja ümberkujundamiskava täitmise juhised leiate SIIT.
Failid
umberkujundamiskava.doc varanimekiri.doc volanimekiri.doc volgade-umberkujundamiseavaldus.doc
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus
Lühikirjeldus
Vorm kohalikele omavalitsustele ja ka muudele isikutele juhuks, kui nad taotlevad Ukrainast saabunud lapsele esialgse õiguskaitse korras ajutise eestkostja määramist ja ka põhimenetluses eestkostja määramist. Vorm on nii eesti, ukraina kui ka vene keeles.