Riigi õigusabi

Jaga
PrintPDF Jaga

Riigi õigusabi tähendab, et isikule antakse riigi kulul õigusteenust. Riigi õigusabi osutab advokaat. Riigi õigusabi antakse kohtueelses menetluses (tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasjades), kohtumenetlustes (tsiviil-, kriminaal-, väärteo- ja haldusasjades), täitemenetluses, haldusmenetluses, teistmismenetluses, õigusdokumendi koostamises või muus õigusalases nõustamises või esindamises.

Riigi õigusabi tähendab, et õigusteenuse eest maksab esialgu riik. See ei tähenda tingimata täiesti tasuta teenust. Näiteks võidakse teile õigusabi määramisel panna kohustus tasuda osaliselt ise või maksta õigusabikulud osaliselt või täielikult tagasi pärast kohtuvaidluse lõppu.

Tasuta selgitusi riigi õigusabi võimaluste kohta annavad ka advokaadibürood.

Loe lähemalt riigi õigusabist.

Riigi õigusabi taotluse näidisvorm

Taotleja majandusliku seisundi teatise näidisvorm