Tartu Maakohus

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu Maakohtul on viis kohtumaja:

 • Tartu kohtumaja (asukohaga Kalevi 1, Tartu),
 • Võru kohtumaja (asukohaga Vabaduse 13, Võru ja asukohaga Võru 12, Põlva),
 • Jõgeva kohtumaja (asukohaga Suur 1, Jõgeva),
 • Valga kohtumaja (asukohaga Vabaduse 10, Valga),
 • Viljandi kohtumaja (asukohaga Posti 22, Viljandi).

Tartu Maakohtu esimees on Liivi Loide (asukohaga Jõgeva kohtumajas).

Kohtumajade juhtidena tegutsevad:

 • Tartu kohtumajas Rutt Teeveer,
 • Valga kohtumajas Annemarie Gerassimov,
 • Viljandi kohtumajas Silvi Maiste,
 • Võru kohtumaja.

Tartu Maakohtu kohtudirektor on Tiina Ereb

Tähelepanu! Alates 8. märtsist 2021 on tulenevalt COVID-19 viiruse leviku olukorrast Eestis viiruse tõkestamise abinõuna muutunud Tartu Maakohtu kantseleide töökorraldus.
Kantseleid on avatud E-R 9-14:00. Telefoni ja e-kirja vahendusel on võimalik kohtuga ühendust võtta tavapärasel ajal (E-R 9-17:00, R 9-16:30)

Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja kantselei on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 9 - 17 ning reedeti kell 9 - 16. 

Tartu Maakohtu Jõgeva, Valga, Viljandi ja Võru kohtumajade kantseleid on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 9  - 17 ning reedeti kell 9 - 16. 

Ajavahemikul 1. juunist kuni 31. augustini on kantseleid kell 12 - 12.30 suletud lõunavaheajaks. 

Lisaks õigusemõistmisele on Tartu Maakohtus registri- ja kinnistusosakond. 

Olulised daatumid esimese astme kohtute tegutsemisest Tartus:

 • 1630: Tartu loodud maakohus kui esimene riiklik esimese astme kohus Tartus.
 • Nov–dets 1889: justiitsreformi ajal loodud rahukohtud.
 • 2. dets 1918: iseseisva Eesti vabariigi kohtute tegevuse alguskuupäev.
 • 1. oktoober 1993: 3. juulil 1992 jõustunud põhiseaduse alusel tegutsev Eesti vabariigi kohtusüsteem.

1990. aastal nimetati Tartu Linna ja Rajooni Rah­vakohtud vastavalt Tartu Maa- ja Linnakohtuks. 1. jaanuaril 2000 Tartu Linna- ja Maakohus ühendati ning moodustus Tartu Maakohus, mille esimees oli Madis Kägu. Kuni 2002. aasta 1. augustini asusid maakohtu kohtusaalid Tartus aadressidel Ülikooli 5, Ülikooli 14 ja Lai 33. 2002. aasta augustis kolis Tartu Maakohus koos osakondadega Tartu kohtumajja aadressil Kalevi 1.

1. jaanuarist 2006 on Tartu Maakohtu alla ühendatud senised Jõgeva, Põlva, Valga, Võru, Viljandi ja Tartu maakohtud. Ühtki kohtuhoonet ei ole suletud ja kõiki teenuseid osutatakse edaspidigi samas vormis. See tähendab ka, et kui kodanikul on vaja esitada avaldus või muu dokument Tartu Maakohtule, võib ta selle viia ükskõik millisesse Tartu Maakohtu kohtumajja. Iga kohtumaja tööpiirkonnaks on see maakond, milles kohtumaja asub.

Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja

Tartu Maakohtu Võru kohtumaja (asukohaga Vabaduse 13, Võru)

Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja

Tartu Maakohtu Võru kohtumaja (asukohaga Võru 12, Põlva)

Tartu Maakohtu Valga kohtumaja

Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja