Üldmenetluses toimuva kriminaalasja helisalvestamine

Jaga
PrintPDF Jaga

Justiitsministri 05.09.2011 määruse nr 59 „Kohtuistungite helisalvestamise kord“ alusel on alates 1. jaanuarist 2012 esimese ja teise astme kohtutes kohustuslik helisalvestada üldmenetluses toimuvat kriminaalasja.

Helisalvestamist kohtutes reguleerib ka kriminaalmenetluse seadustik.

Helisalvestistisi saab kuulata programmiga Liberty Court Player.