Rahvusvaheline õiguskoostöö

Jaga
PrintPDF Jaga
Rahvusvaheline õiguskoostöö tähendab justiitsasutuste – kohtute, prokuratuuri, notarite – õigusabitaotluste menetlemist teises riigis.
 
Tänu riikide kokkulepetele on võimalik tunnustada vastastikku kohtuotsuseid, teha teises riigis protsessitoiminguid (anda kätte dokumente, koguda tõendeid, legaliseerida välisriigis antud dokumentide ) ja lahendada teise riigi kaasabil mitmesuguseid õigusküsimusi.
 
See, missugusele justiitsasutusele on antud rahvusvahelise suhtlemise pädevus, oleneb riigi seadustest ja rahvusvahelistest kokkulepetest (konventsioonid, õigusabilepingud, EL-i õigusaktid).
 
Tavaliselt määratakse rahvusvahelise kokkuleppe raames üks asutus, mis koordineerib õigusabi osutamist. Enamasti on selleks justiitsministeerium, kuid seda funktsiooni võib täita ka näiteks riigiprokuratuur või mõni teine justiitsasutus.
 
Eestis on rahvusvahelise õiguskoostöö korraldamine justiitsministeeriumi pädevuses. Sellega tegeleb kriminaalpoliitika osakonna rahvusvahelise justiitskoostöö talitus.
 
Rahvusvaheline õiguskoostöö hõlmab tsiviil- ja kriminaalasju.
 

Rohkem infot rahvusvahelise õiguskoostöö kohta leiab justiitsministeeriumi veebilehelt.