KOHTUTE TÖÖ PÄRAST ERIOLUKORRA LÕPPU

Jaga
PrintPDF Jaga

KOHTUTE TÖÖRÜTM PÄRAST ERIOLUKORRA LÕPPU

Eriolukorra ajal eeskätt kirjalikke menetlusi ja erinevaid tehnilisi lahendusi kasutanud Eesti kohtud hakkavad taas rohkem pidama istungeid ka kohtusaalis. Ent tavapärase töökorralduse juurde tagasiminek toimub ettevaatlikult, sest viirus pole lõplikult taandunud ning kohtumajades on tulevikuski tähtis hoida menetlusosaliste, istungi jälgijate ja töötajate tervist.

Ka pärast eriolukorra lõppu on kohtutes soovitatav maske kanda, samuti tuleb lähtuda 2 + 2 reeglist ning haigena kodus püsida.

Kohus palub professionaalsetel menetlusosalistel maskid kaasa võtta. Neile, kellel maski ei ole, annab selle kohtukordnik või vajadusel saalis kohtuistungi sekretär. Kui inimene viibib kohtusaalis kauem kui kolm tundi, tuleb maski vahetada.

Kohtusaalis kehtib kahe meetri reegel, seega lubatakse saali niipalju inimesi, kui see nõudeid järgides mahutab. Kohtusaalis viibijate arvu üle otsustab kohtunik. Istungisaale, aga samuti tunnistajapulti, ukselinke ja muid puutepindu puhastatakse pidevalt vastavalt vajadusele. Samuti peab kahe istungi vahele jääma piisav aeg, et saale tuulutada ja puhastada. 

Kohus lähtub töökorralduses sellest, et kohtusse tulla oleks ohutu. Mõistagi kehtib ka see reegel edasi, et haigena peab püsima kodus. Kui menetlusosaline on haigestunud, annab ta sellest teada ja siis on kohtuniku otsustada, kuidas edasi toimetatakse.

Kohtute kantseleid on alates tänasest taas avatud tavapärastel kellaaegadel. Võimalusel palume kodanikel siiski jätkuvalt kasutada ka muid kanaleid, näiteks infotelefonile helistamise või e-kirja saatmise võimalust. Menetlusdokumente saab esitada avaliku e-toimiku kaudu aadressil www.etoimik.ee.

AJAKIRJANIKE TÖÖKORRALDUS PÄRAST ERIOLUKORRA LÕPPU

Koroonaviirusest tingitud eriolukord lõpeb pühapäeval, 17. mail. Et aga viirus pole kadunud, hoiame Eesti kohtumajades tervist edaspidigi ning naaseme tavapärase töörütmi juurde samm-sammult.

Kõik avalikud kohtuistungid on jätkuvalt avalikud. Selleks, et kohapeal segadust vältida, palume ajakirjanikel istungil osalemise soovist varakult (võimaluse korral ette vähemalt üks tööpäev) teada anda pressiesindajale, kes saab info edastada kohtunikule, kelle kompetentsi kuulub korra tagamine kohtusaalis, sh saalis viibijate arvu piiramine. Suurema huvi korral leiab kohus lahenduse, kuidas ajakirjanikud saaksid istungit mugavalt jälgida.

Kõikidel, kes kohtumajja tulevad, on soovitatav kanda maski. Neile, kellel kohtusse saabudes maski pole, annab selle kohtukordnik. Kui te viibite kohtusaalis kauem kui kolm tundi, tuleb maski vahetada. Konkreetsemat lisainfot jagavad kohtute pressiesindajad.