Kohtute töö Covid-19 tingimustes

Jaga
PrintPDF Jaga

Covid-19 viiruse levik Eestis on pidurdumas, kuid ometi tuleb ka suvel hoida tervist ja teha kõik, et vältida viiruse levikut kohtunike, kohtuteenistujate, menetlusosaliste ja teiste õigusemõistmisega seotud inimeste seas.

Palume, et kohtumajja tuleksid ainult terved, haigustunnusteta inimesed, kes ei ole olnud viirusekandjaga lähikontaktis. Kohtusse kutsutud menetlusosalised, kel on haigussümptomid või kes on olnud lähikontaktis viirusekandjaga, peavad andma sellest kohtule teada.

Maski kandmine kohtumajade avalikes alades: koridorides, oote- ja kohtusaalides on vastavalt Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korraldusele alates 26.08.2021 kohustuslik. Kohtusaalis võib istungit juhatav kohtunik lubada olla kaitsemaskita juhul, kui saalis viibijatel on olemas COVID-19 vastu immuniseeritust kinnitav tõend või kehtiv negatiivne testitulemus. Neile, kellel maski ei ole, annab selle vajadusel kohtukordnik või kohtuistungi sekretär.