Kohtute töö Covid-19 tingimustes

Jaga
PrintPDF Jaga

Covid-19 viiruse levik on Eestis laialdane, seetõttu tuleb hoida tervist, vältida viiruse levikut kohtunike, kohtuteenistujate, menetlusosaliste ja teiste õigusemõistmisega seotud inimeste seas.

Palume, et kohtumajja tuleksid ainult terved, haigustunnusteta inimesed, kes ei ole olnud viirusekandjaga lähikontaktis. Kohtusse kutsutud menetlusosalised, kel on haigussümptomid või kes on olnud lähikontaktis viirusekandjaga, peavad andma sellest kohtule teada.

Siseruumides on kohustuslik kanda maski  - professionaalsetel menetlusosalistel palub kohus maskid kaasa võtta. Neile, kellel maski ei ole, annab selle vajadusel kohtukordnik või kohtuistungi sekretär.

Soovitame dokumente edastada e-posti ja/või avaliku e-toimiku kaudu. Blanketid ja dokumentide nõuded on leitavad https://www.kohus.ee/et/kohtumenetlus/dokumentide-vormistamisest.  

 

Tähelepanu! Alates 8. märstist 2021 on tulenevalt COVID-19 viiruse leviku olukorrast Eestis viiruse tõkestamise abinõuna muutunud Tartu Maakohtu, Tartu Halduskohtu ja Tartu Ringkonnakohtu kantseleide lahtiolekuajad.

Tartu Maakohus ja Tartu Halduskohus
Kantselei on avatud E-R 9-14:00

Tartu Ringkonnakohus
Kantselei on avatud E-N 9-14:00, R on kantselei suletud.

Telefoni ja e-kirja vahendusel on kohtutega võimalik ühendust võtta tavapärasel tööajal.