Kohtute töö Covid-19 tingimustes

Jaga
PrintPDF Jaga

Covid-19 viiruse levik on Eestis väga laialdane, riigis kehtivad ranged piirangud! Seetõttu tuleb hoida tervist ja teha kõik, et vältida viiruse levikut kohtunike, kohtuteenistujate, menetlusosaliste ja teiste õigusemõistmisega seotud inimeste seas.

Palume, et kohtumajja tuleksid ainult terved, haigustunnusteta inimesed, kes ei ole olnud viirusekandjaga lähikontaktis. Kohtusse kutsutud menetlusosalised, kel on haigussümptomid või kes on olnud lähikontaktis viirusekandjaga, peavad andma sellest kohtule teada.

Kohtumajade avalikus alas, sealhulgas kohtuistungitel on maski kandmine kohustuslik. Neile, kellel maski ei ole, annab selle vajadusel kohtukordnik või kohtuistungi sekretär.

Soovitame dokumente edastada e-posti ja/või avaliku e-toimiku kaudu. Blanketid ja dokumentide nõuded on leitavad https://www.kohus.ee/et/kohtumenetlus/dokumentide-vormistamisest.  

Tähelepanu! Tulenevalt COVID-19 viiruse leviku olukorrast Eestis on viiruse tõkestamise abinõuna muutunud osade kantseleide lahtiolekuajad.

Tartu Maakohus ja Tartu Halduskohus
Kantselei on avatud E-R 9-14

Tartu Ringkonnakohus
Kantselei on avatud E-N 9-14, R on kantselei suletud.

Pärnu Maakohus
Kantselei on avatud E-R 9-14

Viru Maakohus
Kantselei on avatud E-R 9-14

Telefoni ja e-kirja vahendusel on kohtutega võimalik ühendust võtta tavapärasel tööajal.