Kohtute töö Covid-19 tingimustes

Jaga
PrintPDF Jaga

Covid-19 viiruse levik Eestis on väga kõrgel tasemel, seega peame endiselt hoidma tervist ja tegema kõik, et vältida viiruse levikut kohtunike, kohtuteenistujate, menetlusosaliste ja teiste õigusemõistmisega seotud inimeste seas.

Palume, et kohtumajja tuleksid ainult terved, haigustunnusteta inimesed, kes ei ole olnud viirusekandjaga lähikontaktis. Kohtusse kutsutud menetlusosalised, kel on haigussümptomid või kes on olnud lähikontaktis viirusekandjaga, peavad andma sellest kohtule teada.

Maski kandmine kohtumajade avalikes alades: koridorides, oote- ja kohtusaalides on vastavalt Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korraldusele alates 26.08.2021 kohustuslik. Kohtusaalis võib kohtunik lubada olla maskita, kui kohus/kohtuistungisekretär kontrollib saalis viibijate COVID-tõendeid. Alates 25.10.2021 on vastavateks tõenditeks vaktsineerimis- ja haiguse läbipõdemise tõendid, tõendi puudumisel on maski kandmine kohustuslikNeile, kellel maski ei ole, annab selle vajadusel kohtukordnik või kohtuistungi sekretär.