Kohtusse pöördumine

Jaga
PrintPDF Jaga

Kohtusse pöördumise toimingud on kohtuastmete lõikes erinevad ning sõltuvad sellest, kas tegemist on tsiviil-, kriminaal-, väärteo- või haldusmenetlusega.
 

Loe ka kohtusse pöörduja meelespead.