Kohtuotsus

Jaga
PrintPDF Jaga

Kõik jõustunud kohtuotsused on avalikud, välja arvatud juhul, kui lahendi suhtes on rakendatud seadusega ette nähtud avaldamispiirang. Jõustunud maa-, haldus- ning ringkonnakohtute otsustega on võimalik tutvuda Riigi Teataja veebilehel. Riigikohtu otsuste tekstid on kättesaadavad Riigikohtu veebilehel.

Kohtupraktikate analüüsid ehk ülevaated esimese, teise ja kolmanda astme kohtulahenditest tsiviil-, kriminaal- ja haldusõiguse, samuti Euroopa õiguse valdkonnas, on kättesaadavad Riigikohtu kodulehel.