Kohtuasjade menetlused

Jaga
PrintPDF Jaga

Menetlemise tähtajad ja nõuded on kohtuastmete lõikes erinevad ning sõltuvad sellest, kas tegemist on tsiviil-, kriminaal-, väärteo- või haldusmenetlusega.