Kohtuasjade menetlused

Jaga
PrintPDF Jaga

Menetlemise tähtajad ja nõuded on kohtuastmete lõikes erinevad ning sõltuvad sellest, kas tegemist on tsiviil-, kriminaal-, väärteo- või haldusmenetlusega.

Justiitsministri 18.12.2017 määruse „Kohtuistungite helisalvestamise ja digitaalse protokolli vormistamise kord“ alusel kohtuistungid helisalvestatakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt kohtu arvutitesse paigaldatud helisalvestamiseks ettenähtud tarkvaraga.

Helisalvestisi saab kuulata programmiga Liberty Court Player.