Dokumentide vormistamisest

Jaga
PrintPDF Jaga

 

Täpsemad nõuded ja soovitused leiate vastavalt sellele, mis asjas soovite kohtule dokumente esitada:
 

  • Tsiviilmenetluses

UUS!  Avaldus kohtule täitemenetluse lõpetamiseks täitmise aegumise tõttu

/Avaldus tuleb esitada maakohtule, mille tööpiirkonnas täitemenetlus toimub. Näiteks, kui maksuvõlgade sissenõudmisega tegeleb Harju tööpiirkonna kohtutäitur, tuleb avaldus esitada Tallinna kohtumaja menetlusposti aadressile, kui maksuvõlgade sissenõudmisega tegeleb Viru tööpiirkonna kohtutäitur, siis Rakvere, Jõhvi või Narva kohtumaja menetlusposti aadressile. Kontaktid leiab SIIT./

 

 

 

Hagiavaldus

Hagiavalduse vorm täisealisele õppivale lapsele elatise väljamõistmiseks

Eestkostja aruande vorm

Eestkostja aruande täitmise juhis

Hagiavalduse vorm lapsele elatise väljamõistmiseks

Hagiavaldus abielu lahutamiseks

Hagiavaldus abielu lahutamiseks ühisvara jagamise nõudega

Tunnistajatasu ja tunnistaja kulude hüvitamise taotlus
 


Füüsilise isiku menetlusabi taotlus

Juriidilise isiku menetlusabi taotlus

Avaldus riigilõivu tagastamiseks tsiviilkohtumenetluses

Avaldus hagist loobumiseks

Avaldus apellatsioonkaebusest loobumiseks

Kohtuistungi edasilükkamise taotluse vorm tsiviilasjades

 

  • Haldusmenetluses

Kaebus halduskohtule

Avaldus menetluse lõpetamiseks 

Kaebusest loobumise avalduse vorm

Riigilõivu tagastamise avalduse vorm halduskohtumenetluses

Avaldus apellatsioonkaebusest loobumiseks

Kohtuistungi edasilükkamise taotlus haldusasjades

Riigilõivust vabastamise taotlus haldusasjades

Tunnistajatasu ja tunnistaja kulude hüvitamise taotlus
 

  • Väärteomenetluses

Kaebus väärteomenetluses

Tunnistajatasu ja tunnistaja kulude hüvitamise taotlus
 

  • Kriminaalmenetluses

Tunnistajatasu ja tunnistaja kulude hüvitamise taotlus

 
Files: