Maakohtud

Jaga
PrintPDF Jaga


Maakohtud arutavad esimese astme kohtuna kõiki tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasju. Maakohtu lahendite peale saab edasi kaevata ringkonnakohtusse.

Eestis on neli maakohut:

Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas on 67 kohtuniku ametikohta.

Viru Maakohtus on 28 kohtuniku ametikohta:
1) Jõhvi kohtumaja – 11;
2) Narva kohtumaja – 10;
3) Rakvere kohtumajas – 7.

Pärnu Maakohtus on 21 kohtuniku ametikohta:
1) Pärnu kohtumaja – 11;
2) Haapsalu kohtumaja – 3;
3) Kuressaare kohtumaja – 2;
4) Rapla kohtumaja – 3;
5) Paide kohtumaja – 2.

Tartu Maakohtus on 36 kohtuniku ametikohta:
1) Tartu kohtumaja – 20;
2) Jõgeva kohtumaja – 4;
3) Viljandi kohtumaja – 4;
4) Valga kohtumaja – 3;
5) Võru kohtumaja – 3;
6) Põlva kohtumaja – 2.

Kohtunikukohtade reaalse täitmise info on leitav riigikohtu koduleheküljelt.

Kui isik soovib esitada maakohtule avalduse või muu dokumendi, võib ta selle viia ükskõik millisesse vastava maakohtu kohtumajja.

Tartu Maakohtu struktuuri kuuluvad ka kinnistus- ja registriosakond. Kinnistusosakonnas peetakse kinnistusraamatut, abieluvararegistrit ja laevakinnistusraamatut. Registriosakonnas peetakse äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit ning kommertspandiregistrit.

Menetlust maakohtus reguleerivad tsiviilasjades tsiviilkohtumenetluse seadustik, kriminaalasjades kriminaalmenetluse seadustik ning väärteoasjades väärteomenetluse seadustik.