Halduskohtud

Jaga
PrintPDF Jaga

Halduskohtud arutavad esimese astme kohtuna haldusasju. Halduskohtu pädevus, halduskohtusse pöördumise ja halduskohtumenetluse kord on sätestatud halduskohtumenetluse seadustikus. Eestis on kaks halduskohut, milles on kokku 28 kohtunikukohta.

Tallinna Halduskohtus on 17 kohtuniku ametikohta:
1) Tallinna kohtumaja – 16;
2) Pärnu kohtumaja – 1.

Tartu Halduskohtus on 8 kohtuniku ametikohta:
1) Tartu kohtumaja – 5;
2) Jõhvi kohtumaja – 3.

Halduskohtu kohtunike kohtade tegeliku täitmise andmed on riigikohtu veebilehel.