Kohtunike täiskogu

Jaga
PrintPDF Jaga

Kohtunike täiskogu on Eesti suurim kohtunike esindusorgan, kuhu kuuluvad kõik Eesti kohtunikud.

Täiskogu koguneb  iga aasta veebruari teisel reedel, kuid Riigikohtu esimees või justiitsminister võivad selle ka muul ajal erakorraliselt kokku kutsuda. Täiskogul annavad Riigikohtu esimees ja justiitsminister ülevaate õigus- ja kohtusüsteemi arengust. Täiskogu tööd juhatab Riigikohtu esimees, kui täiskogu ei otsusta teisiti.

Täiskogu arutab õigusemõistmise probleeme ning kohtute ja kohtunikutööga seotud küsimusi. Täiskogul valitakse ka distsiplinaarkolleegiumi esimese ja teise astme kohtunikest liikmed, kohtute haldamise nõukoja, koolitusnõukogu, kohtunikueksami komisjoni ja kohtunikuabieksami komisjoni kohtunikest liikmed ja asendusliikmed. Samuti nimetab üldkogu kohtunikkonna esindajad advokaadi kutsesobivuskomisjoni ja aukohtusse, prokuröride konkursi- ja atesteerimisekomisjoni ja distsiplinaarkomisjoni ning kriminaalhooldusametnike eksamikomisjoni.

Alates 2006. aastast korraldab kohtunike täiskogu Riigikohus.

Kohtunike täiskogu kodukord

Kohtunike korraliste täiskogude protokollid, hääletustulemused ja ettekanded

Kohtunike täiskogu esimese korralise koosoleku hääletusprotokoll (5. september 2002)
Kohtunike esimese korralise täiskogu protokoll (14. veebruar 2003)
Kohtunike neljanda korralise täiskogu protokoll (11. veebruar 2005)