Kohtunike koolitus

Jaga
PrintPDF Jaga

Kohtunikul on kohtute seaduse järgi kohustus täiendada pidevalt oma erialateadmisi ja –oskusi ning osaleda koolitustel. Kohtunike koolituse eesmärgiks on kohtunike kutsealaste teadmiste ja oskuste täiendamine ning kaasajastamine.

Kohtunike koolituse eest vastutab kohtunike koolitusnõukogu, kuhu kuuluvad lisaks kohtunikele prokuratuuri, justiitsministri ja Tartu Ülikooli esindaja. Koolitusnõukogu kohtunikest liikmed valib kohtunike täiskogu. Kohtunike koolitusnõukogu teenindab ja koolituste korraldamisega tegeleb Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakond. 

Kohtunike koolituse aluseks on kohtunike koolituse strateegia ja iga-aastased koolitusprogrammid. Koolitusprogrammi koostamisel võetakse arvesse koolitusvajaduse ja koolituse mõju hindamise tulemusi. Koolitusprogrammi eelnõu kohta palutakse arvamust kõigilt kohtunikelt ning kohtusüsteemiga seotud institutsioonidelt (justiitsministeeriumilt, prokuratuurilt, advokatuurilt, õiguskantslerilt jne).

Koolitused hõlmavad peamiselt õiguskoolituste ja oskuskoolituste valdkonda. Õiguskoolitused jagunevad omakorda tsiviilkohtunikele, kriminaalkohtunikele ja halduskohtunikele mõeldud koolitusteks. Koolituste lektoriteks on oma ala parimad asjatundjad nii Eestist kui välismaalt. 

Koolitatakse eeskätt kohtunikke, aga ka kohtunikukandidaate, kohtunõunikke ja konsultante. Vabade kohtade olemasolul saavad koolitustel osaleda ka Justiitsministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ja Riigikogu Kantselei ametnikud.

Koolituskalender, koolituste ajakavad, materjalid, teave väliskoolituste kohta ja palju muud olulist informatsiooni on kättesaadav kohtunike koolitusinfo veebilehel. Kogu veebilehel leiduvale materjalile on juurdepääs vaid registreerunud kasutajatele. Ka järgmise aasta koolitustele registreerumine toimub oktoobris-novembris koolitusinfo veebilehe kaudu.

Kohtunikel on võimalik osaleda ka väliskoolitustel.

Rahvusvaheline kohtunike koolituse alane koostöö toimub Euroopa Kohtunike Koolituse Võrgustiku (EJTN) kaudu, mille liige Riigikohus on. EJTN koostab igal aastal liikmesriikides toimuvate koolituste kataloogi, milles teiste riikide kohtunikel on võimalus osaleda. Kataloog avaldatakse EJTN koduleheküljel. Lisaks viib EJTN igal aastal ellu ka kohtunike vahetusprogrammi, mille raames on kohtunikel võimalus õppida mõne nädala jooksul tundma mõne teise liikmesriigi kohtusüsteemi. EJTN arendab ka kohtunike keeleõppesüsteemi ja koostab ettepanekuid kohtunike koolituse süsteemi parandamiseks, edendab distantsõppemeetodeid ja valmistab selleks ette juhendeid, mida kõik liikmesriikide kohtunike koolitusasutused kasutada saavad.