Kontaktandmed

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus
Viru Maakohus
Tartu Maakohus
Pärnu Maakohus

Tallinna Halduskohus
Tartu Halduskohus

Tallinna Ringkonnakohus
Tartu Ringkonnakohus

Riigikohus

Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond
Tartu Maakohtu juurde kuuluv kinnistus- ja registriosakond haldab kõigi Eesti piirkondade kinnistus- ja registriasju.