Laevakinnistusraamat

Jaga
PrintPDF Jaga

Laevakinnistusraamatusse kantakse Eesti mere- ja siseveelaevad (sh kalalaevad), teisaldatavad ujuv-vahendid ning ehitatavad laevad. Lisaks laeva andmetele märgitakse sinna omandiõigus, laevahüpoteegid, kasutusvaldused ning keelumärked jms piirangud. Laevakinnistusraamatu andmed on õigusliku jõuga. Kinnistatud laevaga tehtavad tehingud jõustuvad alles peale laevakinnistusraamatusse kandmist.