Kohtulahendite otsing

Jaga
PrintPDF Jaga

Avalikud kohtulahendid on kättesaadavad elektroonilisest Riigi Teatajast.

Kohtulahendite andmekogude eesmärk on:

  • varustada Justiitsministeeriumi kohtusüsteemi haldamiseks ja õigusloomeks vajaliku statistilise infoga;
  • varustada kohtuid kohtu töö juhtimiseks vajaliku statistilise infoga;
  • muuta statistiline info operatiivselt kättesaadavaks;
  • varustada statistilise infoga avalikkust ja teisi riigiasutusi nende pädevuse piires;
  • teha info iga menetluse kohta kohtusiseselt kergesti leitavaks;
  • avalikustada jõustunud I ja II astme kohtu lahendid avaliku teabe seaduse ja menetlusseadustike nõuetest lähtuvalt.

Andmekogud teevad avalikkusele kättesaadavaks haldus-, väärteo-, tsiviil- ja kriminaalasjade lahendid pärast nende jõustumist juhul, kui lahendi suhtes ei ole rakendatud seadusega ette nähtud avaldamispiiranguid. Avalikkusele on samuti kättesaadavad kohtumenetlusega seotud statistilised aruanded.