E-toimik

Jaga
PrintPDF Jaga

Kuidas e-toimiku kaudu kohtusse pöörduda?

Vaata siit!

Infosüsteemi pääseb siit.

E-toimik on veebipõhine infosüsteem, kuhu on koondatud tsiviil-, haldus- , kriminaal- ja väärteomenetluse dokumendid, nendega seotud toimingud, muu andmestik ja protsessid.  E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel esitada kohtule elektrooniliselt menetlusdokumente ja jälgida nendega seonduvat kohtumenetluse käiku. Näiteks võib üksikvanem taotleda ilma kohtumajja sõitmata oma lapsele elatist või esitada  taotluse võla sissenõudmiseks võlgnikult.  Samuti saab kodanik  vaidlustada nõudeid ning otsuseid. Alates 2012. aastast peetakse e-toimikus ka karistusregistrit ning kasutajad saavad sinna elektrooniliselt päringuid teha.