Võru ja Põlva kohtumajade tööpiirkonnad ühendatakse

Jaga
PrintPDF Jaga

Alates 1. veebruarist ühendatakse Tartu maakohtu Võru ja Põlva kohtumajad üheks Võru kohtumajaks, moodustub ühine teeniduspiirkond ja koondutakse ühtse juhtimise alla. Mõlemas maakonnas jätkub õigusemõistmine senistes  kohtumajades. 

„Sisuliselt tähendab muudatus seda, et mõlemas maakonnas säilib õigusemõistmine ja asjaajamisteenistus senises kohtumajas. Samuti lahendatakse samas kohtumajas lõpuni  kõik seal menetluses olevad kohtuasjad.  Moodustatav ühine teeninduspiirkond võimaldab aga ühtlasemalt kohtuasju jagada ning vajadusel ka mõlema kohtumaja kohtunikel paremini spetsialiseeruda ning avaldab seeläbi positiivset mõju õigusemõistmise tõhususele,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Võru kohtumajas ja Põlva kohtumajas on kummaski ametis kolm kohtunikku, menetletakse nii kriminaal- kui tsiviilasju, kohtumajad asetsevad lähestikku ja on eraldi asjaajamisega. Kohtumajade juhtimise ühendamise tulemusel moodustub üks suurema teeninduspiirkonna ja kuue kohtunikuga kohtumaja, millele nimetatakse üks kohtumaja juht.  Edasiselt tekib võimalus, et kohtunik keskendub kitsamale õigusvaldkonnale (näiteks süüteo- või tsiviilmenetlus) ja kohtusse saabuvaid asju on võimalik jagada enama arvu kohtunike vahel. Läbi muutuse võiks lüheneda menetluste aeg ja olla tagatud lahendite kõrge kvaliteet. 

Ka kohtuga asjaajamine toimub läbi ühendatud kantselei, millesse on võimalik jätkuvalt pöörduda mõlemas maakonnas. Kohtusisese juhtimise parema korraldamise tulemusel on üks kohtunik senisest täiendavat juhtimisülesandest vabastatud ja saab keskenduda täielikult õigusemõistmisele. 


Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441