Viru Maakohus mõistis Alar Sepperni süüdi kelmustes, dokumentide võltsimises ja maksekohustuste varjamises, Olga Kroni süüdi dokumentide võltsimises ja kelmusele kaasaaitamises ning Ksenia Sepperni süüdi kelmuses

Jaga
PrintPDF Jaga

PRESSITEADE

Viru Maakohus

19. aprill 2021

Viru Maakohus mõistis Alar Sepperni süüdi kelmustes, dokumentide võltsimises ja maksekohustuste varjamises, Olga Kroni süüdi dokumentide võltsimises ja kelmusele kaasaaitamises ning Ksenia Sepperni süüdi kelmuses

Süüdistuse kohaselt juhtis Alar Seppern ettevõtet OÜ Best Building (pankrotis), planeeris ettevõtte majandustegevust ja andis korraldusi ettevõtte raamatupidajale Olga Kronile. Selle käigus jättis ta raamatupidaja Olga Kroni kaasabil maksuhaldurile andmed esitamata või esitas valeandmeid ning seetõttu jäi riigil saamata üle 233 000 euro eest makse.

Samuti süüdistati Alar Sepperni ja Ksenia Sepperni kelmuses seoses sünnitushüvitise ja vanemapalgaga. Süüdistuse järgi näitasid Alar ja Ksenia Seppern viimase sissetulekut 2017. aastal oluliselt suuremana, kui see tegelikkuses oli. Süüdistuse järgi kasutasid Seppernid kirjeldatud tegevuse juures võltsitud dokumente.

Dokumente võltsinud ja võltsitud dokumente ärilistel eesmärkidel on Alar Seppern kasutanud varemgi. Süüdistuse järgi esitas Best Building OÜ 2016. ja 2017aastal 16 võltsitud müügiarvet. Süüdistuse järgi koostas võltsarveid küll Olga Kron, kuid ta tegi seda tööülesannete käigus ehk oma ülemuse Alar Sepperni nõudmisel. Samuti süüdistati Olga Kroni dokumentide võltsimises ja Alar Sepperni samale teole kihutamises. Täiendavalt süüdistati Kroni dokumentide võltsimises ja kelmusele kaasaaitamises ning Sepperni võltsitud dokumentide kasutamises ja kelmuses.

Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja tänase kohtuotsusega tunnistas kohus Alar Sepperni (35a) süüdi kelmuses ja võltsitud dokumendi kasutamises riigihankel „Tartu Lasteaed Maarjamõisa katuse rekonstrueerimine“ ning mõistis talle karistuseks ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse. Kelmuses, dokumendi võltsimises ja tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamises sünnitus- ja vanemahüvitise väljapetmisel tunnistas kohus Alar Sepperni süüdi ning mõistis talle karistuseks vangistuse kolm aastat ja kaks kuud. Maksukuriteos, s.o maksuhaldurile valeandmete esitamise eest tunnistas kohus Alar Sepperni süüdi ning mõistis talle karistuseks vangistuse kaks aastat ja viis kuud.

Liitkaristusena mõistis kohus Alar Seppernile vangistuse kolm aastat ja kümme kuud. Kohe ärakandmisele kuulub vangistus viis kuud, mille hulka arvatakse eelvangistuses viibitud kaheksateist päeva. Ülejäänud osa mõistetud karistusest jääb täitmisele pööramata, kui Alar Seppern ei pane nelja aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohus mõistis Alar Sepperni õigeks dokumentide võltsimisele kihutamises ja võltsitud dokumendi kasutamises riigihangetel „Vastseliina päästekomando ehitustööd“ ja „Ravimite lahustamiskeskuse ehitus“ ning FineTeam OÜ-le (pankrotis) esitatud arvete võltsimisele kihutamises. Samuti mõisteti Alar Seppern prokuröri süüdistusest loobumise tõttu õigeks rahapesusüüdistuses ja FineTeam OÜ võltsitud arvete kasutamises.

Kohus mõistis Olga Kroni (62a) süüdi FineTeam OÜ-le esitatud arvete võltsimises ja mõistis talle karistuseks üheksa kuud vangistust. Kelmusele kaasaaitamises ja dokumendi võltsimises riigihankel „Tartu Lasteaed Maarjamõisa katuse rekonstrueerimine“ tunnistas kohus Olga Kroni süüdi ning mõistis talle karistuseks ühe aasta ja kaks kuud vangistust. Liitkaristusena mõistis kohus Olga Kronile vangistuse üks aasta ja kaks kuud. Olga Kronile mõistetud karistuse ärakandmata osa jääb täitmisele pööramata, kui Olga Kron ei pane ühe aasta ja kolme kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Olga Kroni mõistis kohus õigeks dokumentide võltsimises riigihankel „Ravimite lahustamiskeskuse ehitus“ ning maksukuriteole kaasaaitamises. Samuti mõisteti Olga Kron prokuröri süüdistusest loobumise tõttu õigeks FineTeam OÜ võltsitud arvete kasutamisele kaasaaitamises.

Ksenia Sepperni (26a) mõistis kohus rahapesusüüdistuses õigeks prokuröri süüdistusest loobumise tõttu. Kelmuses sünnitus- ja vanemahüvitise väljapetmisel tunnistas kohus Ksenia Sepperni süüdi ning mõistis talle karistuseks kaks aastat vangistust. Ksenia Seppernile mõistetud karistus jääb täitmisele pööramata, kui ta ei pane kahe aasta ja ühe kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohus otsustas rahuldada sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Haigekassa avalik-õiguslikud nõudeavaldused. Maksu- ja tolliameti avalik-õiguslik nõue jääb läbi vaatamiseks Sepperni pankrotimenetluses.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Kohtuotsuse saab vaidlustada apellatsiooni korras.

 

Kristi Ehrlich

pressiesindaja

Viru Maakohus

5302 1896