Viivisekalkulaatoriga saab arvutada seadusjärgset viivitusintressi väga lihtsalt ja kiiresti

Jaga
PrintPDF Jaga

Uudne rakendus www.viivisekalkulaator.ee võimaldab arvutada seadusjärgset (võlaõigusseaduse § 113 lg-s 1 ettenähtud) viivitusintressi väga lihtsalt ja kiiresti. Viivisekalkulaatori kasutaja ei pea ise teadma ega kalkulaatorisse sisestama seadusjärgseid viivisemäära(sid). Viivisekalkulaatoriga saab viivisesumma välja arvutada aga ka kokkulepitud viivisemäära korral.

Viivisesumma arvutamiseks tuleb viivisekalkulaatorisse sisestada järgmised lähteandmed: (i) võlgnevuse suurus (võlasumma) ning (ii) võlgnevuse sissenõutavaks muutumise aeg (võla tekkimise aeg). Juhul kui võlgnevus on tänaseks päevaks likvideeritud, tuleb viivisekalkulaatorisse lisada võla tasumise kuupäev. Kui viivisemäära suurus on teada (lepingus kokkulepitud või tuleneb muutumatu määrana mõnest teisest seadusest kui VÕS-st), siis peab kalkulaatorisse sisestama samuti fikseeritud viivisemäära (protsendina aastas).

Lisaks viivisesumma väljaarvutamisele on rakenduses võimalik viivisesumma kujunemise kohta detailsete andmete saamiseks alla laadida viiviseraport. Viiviseraport sisaldab järgnevat detailset infot:

  • Mitu eurot on viivis ühes kalendripäevas;
  • Mitu protsenti on viivisemäär ühes kalendripäevas;
  • Mitu võla tasumisega viivitatud päeva on võlaperioodis kokku;
  • Mitu erineva viivisemääraga perioodi on võlaperioodis kokku;
  • Milline on viivisemäär iga erineva viivisemääraga perioodis.

Viiviseraport on PDF formaadis ja seda saab nii arvutisse salvestada kui ka välja printida.

Lähiajal on plaanis lisada rakendusse võimalus arvutada automaatselt ka seadusjärgset intressisummat (s.o võlaõigusseaduse §-s 94 ettenähtud).

Kohtute veebilehelt leiab viivisekalkulaatori rubriigist "Kohtusse pöördumine".