Vägivaldne mees viidi otse kohtust vanglasse

Jaga
PrintPDF Jaga

28. aprill 2017

Pärnu Maakohus mõistis täna ühe aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistuse elukaaslase kallal vägivallatsenud mehele. Risto (31) mõisteti süüdi teisele inimesele valu tekitanud kehalises väärkohtlemises, mis oli toime pandud lähisuhtes ning korduvalt.

Kohus mõistis varem vägivallakuritegude, varguse, vägistamise ja röövi eest karistatud Ristole karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust. Kuna asi lahenes lühimenetluses, vähendati karistust ühe kolmandiku võrra, mõistes lõplikuks karistuseks aasta ja kaheksa kuud vangistust. Lisaks pööras kohus täitmisele Pärnu Maakohtu 24.03.2016 otsusega mõistetud ärakandmata karistuse ning mõistis Ristole liitkaristuseks kaks aastat, seitse kuud ja kakskümmend seitse päeva vangistust. Kohus otsustas süüdimõistetu suhtes valida tõkendiks vahistamise ning Risto võeti vahi alla koheselt otsuse kuulutamise järel kohtusaalis.

Kohus leidis, et vägivalla kuriteo eest korduvalt karistatule tuleb kinnistada keelunormi kehtivust reaalse vangistusega. Sellise korduva jõhkra teo eest on vangistus vältimatu ka juhul, kui hiljem on tekkinud mõni kergendav asjaolu, mis vangistuse pikkust iseenesest vähendas.

Süüdistuse kohaselt pani Risto isikuna, kes on varem vägivallateos süüdi mõistetud, ööl vastu 30. oktoobrit 2016 Pärnu linnas tüli käigus temaga lähisuhtes oleva elukaaslase suhtes toime kehalise väärkohtlemise. Ta tõstis kõnnitee äärekivil istuva kannatanu juustest kinni hoides tema pea, lüües teda korduvalt näo ja pea piirkonda, mille tulemusel kannatanu kukkus selili kõnniteele. Seejärel lõi Risto naise pead vastu puidust lippaeda ning põlvega pea piirkonda. Pärast seda lõi Risto käega kannatanut korduvalt pea kukla piirkonda ning vähemalt kahel korral põlvega näo piirkonda. Pärast seda, kui kannatanu Risto käsul põlvitas, lõi Risto kannatanut jalaga pea piirkonda. Füüsilise vägivallaga põhjustas Risto kannatanule füüsilist valu ning tervisekahjustused – tursed erinevates pea piirkondades ning marrastused. Teo toimepanemise ajal oli Risto alkoholijoobes. Samal ööl peeti Risto kinni, kuid vabastati hommikul.

Süüdimõistetult mõisteti menetluskuludena välja sundraha 705 eurot.

Apellatsioonkaebuse võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.

Anneli Vilu
pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
628 2731
5346 5095

Janar Filippov
avalike suhete teenistuse juht
620 0104
520 2119