Väärteomenetluses ebaseadusliku otsuse teinud politseiametnik mõisteti süüdi

Jaga
PrintPDF Jaga

18. september 2017

Pärnu Maakohus mõistis täna Marite Oidjärve (35) süüdi väärteomenetluses teadvalt ebaseadusliku otsuse tegemises ja määras karistuseks rahalise karistuse 200 päevamäära s.o 4000 eurot.

Oidjärve süüdistati selles, et tema, töötades Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Haapsalu politseijaoskonna patrullitalituse patrullpolitseinikuna ja omades pädevust menetleda väärtegusid, tegi 14.02.2016 Haapsalus väärteoasjas vale otsuse.  Teadvalt vale otsuse tegemine seisnes selles, et kohtuväline menetleja ei tuvastanud menetlusaluse isikule väärteoasjas etteheidetava väärteo toimepanemise asjaolusid, ajaolud ei olnud selged, määras kohtuväline menetleja isikule kiirmenetluse otsusega rahalise karistuse 15 trahviühikut, so 60 eurot. Menetlusalust isikut süüdistati peegli lõhkumises. Tegelikkuses puudusid väärteoasjas igasugused tõendid selle kohta, et isik oleks peegli lõhkunud.

Pärnu Maakohtu kohtunik Piia Jaaksoo selgitas kohtuotsust kuulutades: „Kohtuvälisel menetleja ametnikul on nii õigused kui kohustused, et teha väärteoasjas õige otsus. Kiirmenetluse kohaldamise üheks eelduseks on, et väärteo toimepanemise asjaolud on selged. Väärteoasjas kiirmenetluse otsuse tegemise ajaks kogutud ükski tõend ei tõendanud menetlusaluse isiku poolt asja lõhkumist. Oidjärv menetlejana ei kogunud täiendavaid tõendeid. Oidjärve enda sõnade kohaselt kasutas ta otsuse tegemiseks menetlusvälist infot, mille põhjal aga karistamisotsust teha ei tohi.“

Süüdimõistetult mõisteti menetluskuluna välja 1026,60 eurot.

Kohtuotsusele on õigus esitada kaebus 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule.

Jaanika Lusti
pressiesindaja
Pärnu Maakohus
53488890
jaanika.lusti@kohus.ee