Uuendati põhiseaduslikkuse järelevalve asjade märksõnastikku

Jaga
PrintPDF Jaga
Riigikohtu kodulehel on kättesaadav põhiseaduslikkuse järelevalve asjade uus märksõnastik. Uues versioonis on annotatsioonide (1993–2012) tekstid endised, kuid annotatsioonid on üle uue viidud uue märksõnastiku süsteemi.
 
Põhiseaduslikkuse järelevalve asjade annotatsioonid sisaldavad kohtupraktika keskseid seisukohti, kuid eelkõige õiguslike küsimuste tõlgendusi. Kus võimalik, on annotatsioonidele lisatud ka lahendi punkt, mille alusel tekst koostati.
Põhiseaduslikkuse järelevalve asjade annotatsioonide ja märksõnastiku eesmärk on abistada kohtunikke, advokaate, prokuröre jt kohtupraktikas orienteerumisel.