Üle 1,4 miljoni isikukoodiga andmebaasi omanud mees tunnistati süüdi riigi arvutisüsteemide vastastes kuritegudes

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas Artur Boiko (48) täna süüdi arvutisüsteemi ebaseaduslikus kasutamise katses, arvutisüsteemi toimimise takistamises ja kohtuniku ähvardamises ning mõistis talle karistuseks kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse.

Koos talle varasema otsusega mõistetud kandmata karistusega peab Boiko kandma kokku kolme aasta, kahe kuu ja üheksa päeva pikkuse vangistuse.  Karistusaja algust arvestatakse 3. oktoobrist 2012, mil Boiko vahistati.

Kuriteoga tekitatud tsiviilhagi katteks peab Boiko Eesti vabariigi kasuks tasuma 645,24 eurot.

Menetluskulude katteks peab süüdistatav tasuma 6194 eurot. 

Boiko kasutas kuritegude toimepanemisel andmebaasi, mis sisaldas 1 417 454 Eesti elaniku isikukoodi.

Riigiprokuratuuri esitatud süüdistuse järgi tegi Boiko 2011. aasta detsembris Sertifitseerimiskeskus ASi serverisse automatiseeritud päringute programmi kasutades üle 2,3 miljoni päringu, et tuvastada isikuid, kellel on olemas mobiili-ID kasutamise sertifikaat. Seejärel tegi ta 2012. aasta jaanuaris üle 1800 identifitseerimispäringu Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) hallatavale kinnisvaraportaalile, et saada juurdepääs portaali kasutajate kontodele nende mobiili-ID identifitseerimise kaudu. Boiko tahtest olenemata ei saanud ta juurdepääsu ühelegi kasutajakontole. Oma tegevusega häiris süüdistatav ebaseaduslikult arvutisüsteemi toimimist ja takistas RIKi avalike teenuste osutamist. Samuti tekitas Boiko RIKile materiaalset kahju summas 645,24 eurot.

Lisaks süüdistatakse Boikod kättemaksu motiivil eelmise aasta juulis tema varasemat kriminaalasja menetlenud kohtuniku ähvardamises tapmise ja tervisekahjustuse tekitamisega ning vara olulises ulatuses rikkumise ja hävitamisega.

Boiko on eelnevalt kriminaalkorras karistatud ühel korral. Arvutisüsteemide vastased kuriteod pani ta toime katseajal.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul alates homsest. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse 19. augustiks.

Lugupidamisega,
Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu  pressiesindaja7
750 0656
5343 3341
krista.tamm@kohus.ee