Üldkasulikust tööst kõrvalehoidmine tõi karistused

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus mõistis täna kokkuleppemenetluses süüdi viis isikut, kes olid seotud kriminaalkaristusena mõistetud üldkasuliku töö sooritamisest kõrvalehoidmisega.

Vladimir Heerik (64) tunnistati kokkuleppemenetluses süüdi altkäemaksu võtmises, karistuse kandmisest kõrvalehoidumisele kaasaaitamises ja dokumendi võltsimises.

Ruslan Seleznjov (30) ja Jaanus Merusk (40) tunnistati süüdi karistuse kandmisest kõrvalehoidumises ja altkäemaksu andmises.

Anneliis Aas (20) ja Viljar Jürgenson (21) tunnistati süüdi karistuse kandmisest kõrvalehoidumises.

Heerik peab kandma kahe aasta ja 10 kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga. Seleznjovile mõisteti üheaastane tingimisi vangistus kaheaastase katseajaga ja Meruskile ühe aasta ja kuue kuu pikkune tingimisi vangistus kahe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga. Nii Seleznjov kui Merusk peavad katseajal alluma kriminaalhoolduse kontrollnõuetele. Lisaks mõisteti Meruskile rahaline karistus 2240 eurot. Aasale mõisteti rahaline karistus 896 eurot ja Jürgensonile 128 eurot.

Menetluskulude katteks peavad süüdistatavad tasuma 99–896 eurot.

SA Tartu Sport ja Tartu vangla kriminaalhooldusosakonna vahel oli sõlmitud üldkasuliku töö korraldamise leping. Süüdistuse kohaselt hoidsid Merusk, Seleznjov, Aas ja Jürgenson SA Tartu Sport Tamme staadioni administraatori ja üldkasuliku töö juhendaja Vladimir Heeriku kaasabil kõrvale neile kohtuotsusega karistusena määratud ühiskondliku töö tegemisest. Selleks võltsis Heerik ühiskondliku töö arvestuslehti, märkides töötunnid teostatuks ilma, et süüdimõistetud oleksid tegelikult tööd teinud. Selline tegevus leidis aset ajavahemikus 2009. aasta oktoobrist kuni 2012. aasta augustini.

Lisaks võttis Heerik viielt süüdimõistetult altkäemaksuna erinevaid tööriistu, -vahendeid, alkoholi ja raha vastutasuna selle eest, et ta märkis üldkasuliku töö tundide arvestuslehtedel töötunnid tehtuks, kuigi tegelikult isikud reaalselt tööd ei teinud.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ning juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul oli see kriminaalmenetlus oluliselt märkimisväärsema tähendusega, kui esmapilgul ametniku poolt tehtav ja saadav tulu tunduda võib. „Kohtuotsusega pandud üldkasuliku töö tegemise kohustusest kõrvalehiilimine on äärmiselt taunitav, sisuliselt jääb kurjategija karistuseta. Samuti on lubamatu ÜKT üle arvestust pidava ametniku poolne kohustuste eiramine, kohtuotsuse mittetäitmise soodustamine ja sellele kaasaaitamine,“ ütles Ombler.

Mati Ombler avaldas lootust, et sellise juhtumi avalikkuse ette tulek annab üldkasuliku töö tegemist kontrollivatele inimestele selge signaali teo lubamatusest ning sellega seotud tagajärgedest.

Merusk on eelnevalt kriminaalkorras karistatud viiel korral, Aas ja Seleznjov kolmel korral ning Jürgenson kahel korral. Heerik on eelnevalt kriminaalkorras karistamata.

Tänane kohtuotsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.
 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 34
krista.tamm@kohus.ee

Kristina Kostina
pressinõunik
Lõuna ringkonnaprokuratuur
7500 776
5187 911
kristina.kostina@prokuratuur.ee