Ühe endise Tartu tehnoülevaataja süü altkäemaksu võtmises ei leidnud ringkonnakohtus tõendamist

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu ringkonnakohus mõistis tänase otsusega endise tehnoülevaataja Rein Nukki (68) süü tõendamatuse tõttu talle esitatud altkäemaksu võtmise süüdistuses õigeks.

Tartu maakohus tunnistas eelmise aasta detsembris Nukki süüdi altkäemaksu võtmises ning karistas teda kaheaastase tingimisi vangistusega nelja-aastase katseajaga.

Nukki on üks neljast endisest tehnoülevaatajast, keda süüdistati selles, et nad tunnistasid 2008. aastal Tartus Aardla tänaval asuvas ASi Autoveod-Tehnika ülevaatuspunktis altkäemaksu eest tehniliselt mittekorras olevaid sõidukeid ülevaatuse läbinuiks.

Seega jäid altkäemaksu võtmises süüdi kolm isikut: Aivar Parts (50), Heino Tappo (63) ja Stanislav Klimušev (63), neist viimane ka pistise võtmises.

Maakohtu otsuse vaidlustasid ringkonnakohtus Nukki ning kahe altkäemaksu andmises süüdistatava isiku (Valeri Gerassimov, 46; Ivar Haljak, 43) kaitsjad. Nimetatud altkäemaksu andjate süüdimõistmise ja karistamise osas jäi maakohtu otsus muutmata.

Nukkit süüdistati selles, et ta võttis vahendaja kaudu Gerassimovilt ja Haljakult altkäemaksu ning tunnistas saadud raha eest nende sõidukid tehniliselt korrasolevateks.

Ringkonnakohtus leidis tõendamist see, et novembriks 2008 oli ASis Autoveod-Tehnika juurdunud ja väljakujunenud ebaseaduslike „tööde“ vahendamise süsteem. Samas puuduvad kriminaalasjas tõendid selle kohta, et Rein Nukki oleks tehnoülevaatajana võtnud vastu talle süüks pandud altkäemaksu.

Kui Gerassimovi ja Haljaku altkäemaksu andmine vahendajale leidis kriminaalasjas tõendamist, siis tõendamata jäi lisaks altkäemaksu vastuvõtmisele Nukki poolt ka vahendaja tegevuse lõpuleviimine. Sel põhjusel leidis ringkonnakohus, et vahendaja on samuti võimalik süüdi mõista vaid altkäemaksu vahendamise katses.

Kokku oli tehnoülevaatuste altkäemaksu asja süüdistusega seotud kokku 32 isikut pistise võtmise ning altkäemaksu võtmise, andmise, vahendamise ja viimasele kaasaaitamise süüdistustega.

Süüdistuse järgi andsid sõidukiomanikud tehniliselt mittekorras olevate sõidukite ülevaatuse vormistamiseks altkäemaksuna 1000–1600 kr, millest vahendajad said 100–900 kr. 

Kuriteod pandi toime valdavalt 2008. aasta oktoobris-novembris.

Tänase kohtuotsuse vaidlustamise soovist saavad kohtumenetluse pooled teatada seitsme päeva jooksul alates homsest.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee