Turvatöötaja süü noore naise surma põhjustamises ei leidnud kohtus tõendamist

Jaga
PrintPDF Jaga
Tartu maakohus mõistis Marko Pritsi (36) talle esitatud süüdistuses teise inimese surma põhjustamises ettevaatamatusest õigeks kuriteotunnuste puudumise tõttu.
 
Kohus leidis, et ööl vastu 15. detsembrit 2012 Võrus Koidula tänavas asuvas ööklubis turvatöötaja ametiülesandeid täitnud Pritsi käitumine ei põhjustanud klubis viibinud alkoholijoobes 18-aastase neiu surma ning tegu oli traagilise õnnetusjuhtumiga. 
 
Süüdistuse loogika kohaselt põhjustas neiu surma see, et Prits saatis ta ööklubist välja ning ka see, et turvatöötaja ei tundnud huvi, kus kannatanu üleriided asuvad ja kas viimasel on võimalik sellises seisundis ohutusse paika jõuda. Kohtus ei leidnud tõendamist, et  Pirts suunas neiu klubist tänavale, vaid see, et ta suunas neiu garderoobist välja klubi vahekoridori. Kohtu arvates ei tulenenud üleriiete kohta täisealiselt klubikülastajalt küsimine või riietamine turvamehe kohustuste hulka ei seadusest, ametijuhendist, üldisest hoolsuskohustusest ega tavast. Samuti ei teinud Prits neiule takistusi üleriiete kättesaamise osas. 
 
Üldist hoolsuskohustuse rikkumist ei saa kohtu arvates ette heita, kuna see on väga ebamäärane ning subjektiivne. Sellisel juhul peaks kannatanu surma põhjustamise eest ettevaatamatusest vastutama kõik, kes nägid teda ilma üleriieteta klubist lahkumas ning mööda tänavat liikumas. Ööklubi asub keset Võru linna, kus oli sel ajal hulgaliselt rahvast. Prits ei saanud rahvarohkes kohas ette näha tagajärge, et neiu võib ära külmuda, et ta ei küsi abi, kui ta seda vajab ja et ta kõnnib üleriieteta linna keskusest tühermaale. 
 
Kohtus üle kuulatud tunnistajate ütlustest nähtub, et kannatanu jättis tavapärase klubikülastaja mulje, oli alkoholijoobes ning kõrvalist abi ei vajanud. See, et neiu lahkus klubist üleriieteta, ei olnud samuti tunnistajate ütluste järgi ebatavaline ning on ööklubis tavaline praktika ka talvistes oludes. Ajal, mil neiu klubist väljus, oli õues umbes viis kraadi külma.
Kohus leidis, et vahetut põhjuslikku seost teo ja tagajärje vahel antud asjas ei ole. Surm ei saabunud vahetult pärast klubist väljumist, vaid oluliselt hiljem, Samuti nägid inimesed kannatanut tänaval liikumas. Puuduvad andmed selle kohta, kaua neiu kõndis, mis kell surm saabus, millist teed pidi ta jõudis kohta, kus ta surnult leiti, kas ta võis sinna minna otse või astus veel kusagilt läbi ja suhtles veel kellegagi. Kohtus leidis kinnitust, et vajadusel oli neiul võimalik ka abi saada ning ennast võimaliku ohu eest kaitsta.   
Süüdistuse järgi andis Prits ööklubis viibinud tugevas alkoholijoobes neiule korralduse lahkuda klubist ja saatis ta uksest välja, vaatamata sellele, et neiu oli napis riietuses, ilma üleriiete ja isiklike asjadeta. Väljas oli tol ööl viis kuni kaheksa kraadi külma. Hiljem leidis politsei noore naise surnukeha klubist 460 meetri kauguselt tühermaalt. Uurimisandmeil suri kannatanu allajahtumisse. 
 
Kohtumenetluse pooled saavad tänast otsust vaidlustada 15 päeva jooksul. 
 
 
Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341