Toimuvad konkursid neljale kohtuniku kohale

Jaga
PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium kuulutas 22. mail Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Harju Maakohtu ja kolmele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.

Avaldus konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia esitatakse kohtute seaduse § 53 lõike 3 kohaselt Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded. Dokumendid esitatakse märgusõna "Kohtuniku konkurss" all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil info@riigikohus.ee.

Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet on kättesaadav Riigikohtu veebilehel.

Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada telefonil 730 9035.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja