Telefoni omastanud mees peab karistuseks olema kriminaalhooldaja järelevalve all

Jaga
PrintPDF Jaga

22. november 2017
                                                                                                            
Pärnu Maakohus mõistis täna 29- aastase Toomase süüdi oma valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda kasuks pööramise, isikuna kes on varem toimepannud omastamise ning määras karistuseks 6 kuud vangistust.

Toomas ei pea vangi minema, kui ei pane 1 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab talle pandud kontrollnõudeid, mis sätestatud KarS § 75 lg 1. Samuti peab Toomas hüvitama katseajal kannatanule tekitatud kahju summas 698,88 eurot.

Toomast süüdistati selles, et tema olles eelnevalt toime pannud kelmuse ja omastamise, 23.04.2017 saades Pärnu linnas enda valdusesse kannatanu poolt Tele2 Pärnu esindusest järelmaksulepinguga ostetud mobiiltelefoni Samsung Galaxy S7 Edge väärtusega 698,88 eurot koos kõnekaardi numbriga. Kannatanu ja süüdimõistetu tutvusid kuulutuse kaudu. Eelnevalt mõned korrad kohtunud rääkis Toomas kannatanule, et tal on vaja telefoni. Ta palus kannatanul võtta järelmaksuga enda nimele telefon, lubades osamakseid ise igakuiselt tasuda. Pooled suhtlesid aktiivselt, kannatanu uskus ja usaldas Toomast ning võttis mehele soovitud telefoni järelmaksuga. Põhjuseks, mis ta ise järelmaksuga telefoni võtta ei saa tõi mees välja, et plaanib osta korteri ning võtta ka auto liisingusse. Ajapikku kõned harvenesid ning igakuiseid osamakseid Toomas ei tasunud vaid müüs 30.05.2017 Tallinnas Ülemiste Keskuses mobiiltelefoni Samsung Galaxy S7 Edge edasi meesterahvale hinnaga 300 eurot, seega pööras Toomas võõra vara enda kasuks. Menetluse käigus ka selgus, et mees valetas kannatanule enda nime.

Kohus paneb inimestele südamele, et nad mõtlesid hoolega järele, kui sõlmivad teise või lausa võõra inimese kasuks lepingu, sest sellist usaldust võidakse kuritarvitada.

Mehelt mõisteti välja sundraha ja kaitsja tasu kogusummas 825 eurot.

Kohus lahendas kriminaalasja kokkuleppemenetluse korras. Kohtuotsus jõustunud ei ole.

Jaanika Lusti
pressiesindaja
Pärnu Maakohus
53488890