Teise astme kohus mõistis narkokuritegude talituse endise juhi riigisaladuse avalikustamises õigeks

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu ringkonnakohus tühistas täna osaliselt Tartu maakohtu 5. veebruari 2013 otsuse Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse endise juhi Jarek Pavlihhini (35) kriminaalasjas ning mõistis ta riigisaladuse avalikustamise süüdistuses õigeks.

Ringkonnakohus jättis muutmata Pavlihhini süüdimõistmise ametiisiku poolt omastamises, dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises. Nende kuritegude eest jäi jõusse juba maakohtus mõistetud kaheaastane vangistus, mille hulka arvestati eelvangistuses viibitud kaheksa kuud ja 11 päeva. Seega jääb Pavlihhinil kanda veel üks aasta, kolm kuud ja 19 päeva vangistust, mis mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Samuti jäi muutmata Pavlihhinilt 480-eurose sundraha väljamõistmine. Ekspertiisikulu ja Pavlihhini kaitsjatasud kokku 39 851,20 euro ulatuses jäid aga riigi kanda.

Süüdistuse kohaselt, mille ringkonnakohus muutmata jättis, vormistas Pavlihhin aastatel 2006–2011 dokumendid erikuludeks mõeldud summade väljamaksmiseks. Uurimine tuvastas, et need summad ei jõudnud dokumendis näidatud isikuni.

Õigeksmõistva otsuse tegemisel leidis Tartu ringkonnakohus, et süüdistuse kohaselt Pavlihhini avaldatud teave ei olnud riigisaladus. Samuti leidis kohus, et isegi kui oleks tegu olnud riigisaladusega, ei toimunud selle riigisaladuse tahtlikku avaldamist.

Täpsem süüdistuses olev informatsioon on kaitstud riigisaladusega.

Pavlihhin viibis eelvangistuses 11. aprillist 21. detsembrini 2012.

Kohtuasja arutati riigisaladuse kaitseks kinnisel kohtuistungil.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 334
krista.tamm@kohus.ee